Informator o placówkach

2020

Fundacja Praesterno

Informator

o placówkach udzielających pomocy w zakresie uzależnień behawioralnych

III edycja, 2020

pobierz e-booka

Określenie „uzależnienie behawioralne” lub „czynnościowe” jest używane w odniesieniu do zjawiska zależności od określonych zachowań, utrwalonych i wielokrotnie powtarzanych, poprzez które osoba je podejmująca doświadcza pozytywnych stanów emocjonalnych (przyjemności, euforii, ulgi). Ta zależność od powtarzania zachowań jest tak silna, że bywa czasem nazywana „toksykomanią bez substancji”. Chociaż DSM-5 – najnowsza edycja podręcznika klasyfikacji zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – do uzależnień behawioralnych zalicza tylko zaburzenie uprawiania hazardu (gambling disorder), to jednak określenie to obejmuje szerszy zakres zachowań (np. pracoholizm, zakupoholizm, seksoholizm, uzależnienie od komputera i Internetu, od ćwiczeń), które stanowią przejaw patologii ze względu na intensywność ich podejmowania (i na konsekwencje, jakie ponosi jednostka i społeczeństwo), a nie sam fakt angażowanie się w nie.

Uzależnienia behawioralne – jak każdy nałóg – pociągają za sobą negatywne skutki, głównie dla codziennego funkcjonowania osoby uzależnionej w różnych obszarach jej życia (zawodowym, osobistym itp.); ich szkodliwość może jednak być odczuwana także w zakresie finansowym (hazard) i zdrowotnym (uzależnienie od jedzenia, od ćwiczeń). Ze względu na coraz bardziej rozszerzający się problem nałogowych zachowań placówki pomocowe, które dotychczas udzielały pomocy osobom uzależnionym od substancji, rozszerzają ofertę dla osób uzależnionych od czynności; powstają też nowe placówki.

Trzecia edycja Informatora o placówkach udzielających pomocy w zakresie uzależnień od hazardu i innych uzależnień behawioralnych powstała w wyniku realizacji przez Fundację Praesterno zadania publicznego, finansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia oraz ze środków własnych fundacji. Dane zawarte w Informatorze przedstawiają stan na grudzień 2020 r. i pochodzą od samych zainteresowanych jednostek, których przedstawiciele – przy wsparciu współpracowników i wolontariuszy Fundacji Praesterno – wypełnili ankietę internetową. Trzecia edycja Informatora przedstawia dane kontaktowe 474 placówek (oferujących łącznie 576 formy pomocy różnego rodzaju) oraz podstawowe informacje dotyczące ich działalności. Placówki w Informatorze zostały podzielone według województw i uszeregowane alfabetycznie według nazw miejscowości, w których się znajdują.

Spis treści

Województwo dolnośląskie

Województwo kujawsko-pomorskie

Województwo lubelskie

Województwo lubuskie

Województwo łódzkie

Województwo małopolskie

Województwo mazowieckie

Województwo opolskie

Województwo podkarpackie

Województwo podlaskie

Województwo pomorskie

Województwo śląskie

Województwo świętokrzyskie

Województwo warmińsko-mazurskie

Województwo wielkopolskie

Województwo zachodniopomorskie

Uzależnienia behawioralne – witryny internetowe

Telefony zaufania

Informator o placówkach

forma: e-book

liczba stron: 589

rok publikacji: 2020

ISBN: 978-83-940806-7-9

odbiorcy: wszystkie osoby poszukujące pomocy w zakresie uzależnień behawioralnych (uzależnieni, ich bliscy, specjaliści: psycholodzy, pedagodzy szkolni itp.)

Opinie pierwszych czytelników

„[informator] ma bardzo przejrzystą i estetyczną formę”

„Bardzo dziękujemy za tak przejrzyście opracowany informator”

„Bardzo fajna Państwa praca, mieć Polskę Pomocową w jednym miejscu to komfort”

Informator został dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia, w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Ministerstwo Zdrowia Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Pobierz publikację w postaci e-booka

plik PDF • 8,5 MB