Uzależnienia behawioralne

2015

Magdalena Rowicka

Uzależnienia behawioralne

Profilaktyka i terapia

Publikacja o terapii i profilaktyce
uzależnień behawioralnych.

pobierz e-booka

Książka szczegółowo charakteryzuje uzależnienia od czynności (m.in. od hazardu, gier on-line, zakupów, pracy, ćwiczeń fizycznych, opalania się, zdrowego odżywiania) oraz omawia różne podejścia terapeutyczne i strategie profilaktyczne (wraz z przykładami zaadaptowanymi do zaburzeń w poszczególnych obszarach). Sposób narracji i zakres tematyczny pozwalają na traktowanie tej publikacji jako podręcznika przeznaczonego dla profesjonalistów (lekarzy, terapeutów, specjalistów w zakresie profilaktyki) oraz dla studentów kierunków medycznych i społecznych, którzy rozpoczynają pracę z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.

Praca wypełnia lukę w polskim piśmiennictwie na temat uzależnień behawioralnych, umożliwiając profesjonalistom-praktykom poszerzenie wiedzy o doniesienia z najnowszej literatury i badań klinicznych prowadzonych na świecie.

Magdalena Rowicka

Magdalena Rowicka jest doktorem nauk humanistycznych, adiunktem w Instytucie Psychologii Stosowanej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, psycholożką, badaczką uzależnień behawioralnych i zachowań kompulsywnych, autorką publikacji dotyczących uzależnień beha­wio­ralnych, profilaktyki i terapii, współautorką i realizatorką programów szkoleniowych i profilaktycznych.

Spis treści

Od Autorki

Część 1. Uzależnienia behawioralne

Rozdział 1. Wprowadzenie do problematyki uzależnień behawioralnych

1.1. Definicja uzależnień behawioralnych

1.2. Uzależnienia behawioralne a uzależnienia od substancji psychoaktywnych

1.3. Etiologia

Rozdział 2. Hazard

2.1. Zaburzenie uprawiania hazardu

2.2. E-hazard

Rozdział 3. Zespół uzależnienia od internetu

3.1. Komputer i internet

3.2. Granie w gry

3.3. Cyberseks

Rozdział 4. Inne zachowania kompulsywne

4.1. Kompulsywne kupowanie

4.2. Pracoholizm

4.3. Uzależnienie od ćwiczeń fizycznych

4.4. Ortoreksja

4.5. Tanoreksja

Część 2. Profilaktyka

Rozdział 5. Koncepcje profilaktyki

5.1. Poziomy profilaktyki

5.2. Strategie profilaktyczne

5.3. Czynniki chroniące i czynniki ryzyka

5.4. Standardy

Rozdział 6. Przegląd programów profilaktycznych

Część 3. Terapia

Rozdział 7. Terapia poznawczo-behawioralna (CBT)

7.1 Wprowadzenie

7.2. Założenia

7.3. Model poznawczy

7.4. Struktura terapii

7.5. Ocena skuteczności

Rozdział 8. Dialog Motywujący

8.1. Główne idee Dialogu Motywującego

8.2. Zastosowanie Dialogu Motywującego

Rozdział 9. Inne podejścia terapeutyczne

9.1. Terapie systemowe

9.2. Transteoretyczny model zmiany (TTM)

9.3. Terapia redukcji szkód (HRT)

9.4. Interwencje kryzysowe

9.5. Inne metody psychokorekcyjne

9.6. Farmakoterapia

Rozdział 10. Przegląd przykładowych strategii terapeutycznych

10.1. Hazard

10.2. Kompulsywne kupowanie

10.3. Internet

10.4. Cyberseks

Na zakończenie

Uzależnienia behawioralne

forma: książka

format/wymiary: A5

liczba stron: 146

rok publikacji: 2015

ISBN: 978-83-940806-1-7

odbiorcy: specjaliści zajmujący się uzależnieniami behawioralnymi – realizatorzy programów profilaktycznych, terapeuci uzależnień, a także lekarze, nauczyciele, wychowawcy, duchowni, studenci kierunków przygotowujących do pomocowej pracy z ludźmi

Recenzja

Książka Magdaleny Rowickiej jest cenną publikacją, na którą warto było czekać. Charakteryzuje ją zwarty, jasny układ: od ogólnych informacji na temat poszczególnych rodzajów uzależnień (zaburzeń) behawioralnych, przez profilaktykę, aż po przykładowe strategie terapeutyczne.

Umiejętne połączenie wyników badań nad opisaną problematyką z przebiegiem i rozwojem zaburzenia daje czytelnikowi możliwość poznania specyfiki każdego z omawianych typów uzależnień. Podkreślić należy, że opisane zostały – poza najbardziej znanymi rodzajami uzależnień behawioralnych (uzależnienie od hazardu i od nowych technologii) – także uzależnienia rzadsze i mało znane, takie jak ortoreksja (obsesja na punkcie zdrowego odżywiania) czy tanoreksja (obsesja na punkcie opalonego ciała). W rozdziale 1. autorka przeprowadza nas przez terminologię i dylematy związane z nazewnictwem. Spór „uzależnienie” czy „zaburzenie” opiera na dostępnej, obowiązującej klasyfikacji DSM-V. Porównuje uzależnienia behawioralne z chemicznymi, cele różnych podejść terapeutycznych, etiologię zaburzeń.

Z rozdziałów 2. i 3. (hazard, zespół uzależnienia od internetu) dowiemy się nie tylko, czym charakteryzuje się osoba dotknięta danym zaburzeniem, ale poznamy też kryteria diagnostyczne oparte na dwóch podstawowych klasyfikacjach: chorób − ICD 10 i zaburzeń psychicznych – DSM-V. Opis form i faz, narzędzi diagnostycznych oraz mechanizmów odpowiedzialnych za uzależnienie, poparty wynikami badań, stanowi bardzo użyteczną pomoc nie tylko dla terapeutów czy pracowników służby zdrowia. Zawarte w publikacji informacje mogą być wykorzystywane także przez nauczycieli w pracy z uczniami (w ramach godzin wychowawczych czy zajęć profilaktycznych) i pracowników pomocy społecznej w postępowaniu wobec podopiecznych.

Rozdział 4. zawiera informacje o tych uzależnieniach, które na naszych oczach przybierają na sile: kompulsywne kupowanie, pracoholizm, uzależnienie od ćwiczeń fizycznych, ortoreksja i tanoreksja. Proponowane rozwiązania dylematów wiążących się z tymi zjawiskami, omówienie kwestionariuszy diagnozujących te zaburzenia są dla praktyków źródłem wiedzy doskonalącym ich warsztat pracy.

Rozdziały 5. i 6. polecam w szczególności osobom, które zajmują się profilaktyką. Zestawienie polskich i międzynarodowych programów zapobiegania uzależnieniom behawioralnym oraz omówienie standardów, na jakich się opierają, to cenne wskazówki, pokazujące, jak wzmocnić skuteczność działań prewencyjnych chroniących przed patologicznymi zachowaniami.

Część III publikacji, rozdziały 7—10, prowadzą Czytelnika przez strategie terapeutyczne wykorzystywane w pracy z klientem. Ocena ich skuteczności pozwala przewidywać czas iwielkość poprawy funkcjonowania klientów (ocenie poddana jest także efektywność grup samopomocowych). Ta część książki jest szczególnie cenna dla osób, które rozpoczynają pracę w zawodzie terapeuty uzależnień. Opis różnych podejść psychoterapeutycznych (nie tylko CBT czy dialogu motywującego) daje szansę na wyszkolenie kadry terapeutów przygotowanych do skutecznego udzielania pomocy szerokiej gamie klientów.

Przegląd przykładowych strategii pracy z problemami z cyberseksem, internetem, kompulsywnym kupowaniem i hazardem można wykorzystać jako cenne narzędzie, ułatwiające konstruowanie programu terapeutycznego w placówce i dostosowanie go do potrzeb i możliwości klientów poszukujących pomocy.

Tych blisko 150 stron, na których autorka zamieściła cenne, rzeczowe i poparte badaniami informacje, powinno znaleźć się w bibliotece każdego terapeuty uzależnień, nauczyciela-wychowawcy, lekarza, pielęgniarki środowiskowej i pracownika socjalnego. Dzięki tej publikacji będziemy mogli zrobić więcej dla naszych podopiecznych.

Iwona Kitala-Dudek
specjalista terapii uzależnień, interwent kryzysowy, mediator sądowy, coach

Recenzja ukazała się w 70. numerze kwartalnika „Serwis Informacyjny NARKOMANIA”

Pobierz publikację w postaci e-booka

plik PDF • 2,23 MB

Publikacja jest bezpłatna, ponieważ została dofinansowana ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia oraz środków własnych Fundacji Praesterno.

Dostępność w bibliotekach

# nazwa miasto ulica
1
2 Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie 00-312 Warszawa ul. Dobra 56/66
3 Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy 00-950 Warszawa ul. Koszykowa 26/28
4 Biblioteka Narodowa 00-973 Warszawa al. Niepodległości 213
5 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Warszawie 03-810 Warszawa ul. Gocławska 4
6 Biblioteka Pedagogiczna 09-400 Płock Gałczyńskiego 26
7 Biblioteka Pedagogiczna w Płocku, filia w Gostyninie 09-500 Gostynin ul. Wojska Polskiego 10
8 Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Giżycku 11-500 Giżycko Smętka 5
9 Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Działdowie 13-200 Działdowo Grunwaldzka 7
10 Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego 15-950 Białystok ul. J. Kilińskiego 16
11 Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Kolnie 18-500 Kolno Teofila Kubraka 6
12 Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Ełku 19-300 Ełk Kajki 8
13 Biblioteka Uniwersytecka 20-950 Lublin ul. Szopena 27
14 Biblioteka Główna 20-950 Lublin ul. Idziego Radziszewskiego 11
15 Biblioteka Pedagogiczna, filia w Parczewie 21-200 Parczew ul. Szpitalna 1c
16 Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu, filia w Hrubieszowie 22-500 Hrubieszów Ciesielczuka 1
17 Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim, filia w Opocznie 26-300 Opoczno Armii Krajowej 2
18 Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu, filia w Lipsku 27-300 Lipsko Biblioteczna 3a
19 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, filia w Pińczowie 28-400 Pińczów ul. Nowy Świat 3
20 Biblioteka Jagiellońska 30-059 Kraków Al. Mickiewicza 22
21 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie, filia w Nowej Hucie 31-977 Kraków os. Szkolne 22
22 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. H. Kołłątaja w Krakowie, filia w Słomnikach 32-090 Słomniki ul.Kościuszki 26
23 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie, filia w Olkuszu 32-300 Olkusz Kr. K. Wielkiego 43
24 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, filia w Chrzanowie 32-500 CHRZANÓW al. Henryka 53
25 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie, filia w Oświęcimiu 32-600 Oświęcim Bema 4
26 Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie 33-100 Tarnów Legionów 34
27 Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie filia w Dąbrowie Tarnowskiej 33-200 Dąbrowa Tarnowska Polna 13
28 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz G.Narutowicza 2
29 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej filia w Żywcu 34-300 Żywiec Jagiellońska, 15
30 Biblioteka Pedagogiczna w Nowym Targu 34-400 Nowy Targ ul. Królowej Jadwigi 1
31 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu, filia w Zakopanem 34-500 Zakopane Gimnazjalna 14
32 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu, filia w Limanowej 34-600 Limanowa W. Witosa 5
33 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie 35-074 Rzeszów Gałezowskiego 4
34 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie, filia w Kolbuszowej 36-100 Kolbuszowa Kolbuszowa Jana Pawła II
35 Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu, filia w Nisku 37-400 Nisko Nisko Paderewskiego 4
36 Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu, filia w Stalowej Woli 37-450 Stalowa Wola ul. Orzeszkowej 2
37 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego 37-700 Przemyśl Śnigurskiego 10-12
38 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie filia w Sanoku 38-500 Sanok Kiczury 16
39 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie, filia w Sędziszowie Młp 39-120 Sędziszów Małopolski Fabryczna 4
40 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie, filia w Dębicy 39-200 Dębica Kościuszki 36
41 Pedagogiczna Biblioteka Woewódzka w Rzeszowie, filia w Mielcu 39-300 Mielec Wyspiańskiego 6
42 Biblioteka Pedagogiczna 39-400 Tarnobrzeg ul. Wyspiańskiego 2a
43 Biblioteka Śląska 40-021 Katowice Plac Rady Europy 1
44 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach 40-132 Katowice Ks. kard. S. Wyszyńskiego 7
45 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach, filia w Mysłowicach 41-400 Mysłowice Powstańców 19
46 Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” 42-200 Częstochowa al. Jana Pawła II 126/130
47 Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM”, filia w Lelowie 42-235 Lelów ul. Szczekocińska 31
48 Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM”, filia w Myszkowie 42-300 Myszków ul. Pułaskiego 7/210
49 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach, filia w Zawierciu 42-400 Zawiercie Polska 35
50 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach, filia w Będzinie 42-500 Będzin Małachowskiego 29
51 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach, filia w Tarnowskich Górach 42-600 Tarnowskie Góry ul. Opolska 59
52 Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM”, filia w Lublińcu 42-700 Lubliniec ul. I. Paderewskiego 18
53 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach, filia w Pszczynie 43-200 Pszczyna ks. bpa Bogedaina 24
54 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka 45-062 Opole Kościuszki 14
55 Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego 45-084 Opole ul. Strzelców Bytomskich 2
56 Biblioteka Pedagogiczna 47-400 Racibórz ul. Słowackiego 55
57 Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu 50-076 Wrocław ul. K. Szajnochy 10
58 Biblioteka Pedagogiczna w Oławie 55-200 Oława ul. Kutrowskiego 31 a
59 Biblioteka Pedagogiczna 55-300 Środa Śląska Wrocławska 10
60 Biblioteka Pedagogiczna w Złotoryi 59-500 Złotoryja Szkolna 1
61 Biblioteka Pedagogiczna 59-700 Bolesławiec ul. H. W. Tyrankiewiczów 11
62 Biblioteka Pedagogiczna w Lubaniu 59-800 Lubań Al. Kombatantów 2
63 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna, filia w Zgorzelcu 59-900 Zgorzelec Powstańców Śląskich 1
64 Publiczna Biblioteka Pedagogiczna 60-320 Poznań Bułgarska 19
65 Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 61-816 Poznań ul. Ratajczaka 38/40
66 Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu, filia w Grodzisku Wielkopolskim 62-065 Grodzisk Wielkopolski Zbąszyńska 11
67 Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu, filia w Gnieźnie 62-200 Gniezno Mieszka I 27
68 PBP Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu 62-800 Kalisz ul. Południowa 62
69 PBP Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu, filia w Kępnie 63-600 Kępno ul. Sienkiweicza 26
70 PBP Książnica Pedagogiczna w Kaliszu, filia w Krotoszynie 63-700 Krotoszyn Park Wojska Polskiego 1
71 Biblioteka Pedagogiczna 63-900 Rawicz Kard. S. Wyszyńskiego 2/1
72 Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu, filia w Wolsztynie 64-200 Wolsztyn ul. Rzeczna 17/1
73 Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu, filia w Nowym Tomyślu 64-300 Nowy Tomyśl Północ 25
74 Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu, filia w Obornikach 64-600 Oborniki Mickiewicza 4
75 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej 65-077 Zielona Góra al. Wojska Polskiego 9
76 Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie 67-200 Głogów ul. Jedności Robotniczej 10
77 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze, filia w Żaganiu 68-100 Żagań Szprotawska 4
78 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze, filia w Żarach 68-200 Żary Wrocławska 5
79 Książnica Pomorska im. S. Staszica 70-205 Szczecin ul. Podgórna 15/16
80 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku, filia Nr 1 w Bytowie 77-100 Bytów ul. Zamkowa 2
81 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku, filia nr 4 w Miastku 77-200 Miastko Bolesława Chrobrego 7
82 Uniwersytet Gdański 80-308 Gdańsk ul. Wita Stwosza 53
83 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku 80-401 Gdańsk al. gen. J. Hallera 14
84 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku, filia w Gdyni 81-314 Gdynia Pomorska 39/41
85 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku, filia w Malborku 82-200 Malbork Plac Slowiański 5
86 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku, filia w Sztumie 82-400 Sztum ul. Sienkiewicza 54
87 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku, filia w Kwidzynie 82-500 Kwidzyn 11 Listopada 13
88 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku, filia w Pruszczu Gdańskim 83-000 Pruszcz Gdański ul. Obrońców Pokoju 6
89 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku, filia w Tczewie 83-110 Tczew Gdańska 2A
90 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku, filia w Pucku 84-100 Puck Sambora 16
91 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku, filia w Wejherowie 84-200 Wejherowo Kaszubska 14
92 Biblioteka Pedagogiczna 84-300 Lębork Dygasińskiego 14
93 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy 85-094 Bydgoszcz M. Skłodowskiej-Curie 4
94 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy, filia w Koronowie 86-010 Koronowo Pomianowskiego 1
95 Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu 87-100 Toruń gen. J. H. Dąbrowskiego 4
96 Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu 87-100 Toruń ul. Gagarina 13
97 Biblioteka Pedagogiczna 88-300 Mogilno Benedyktyńska 3
98 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy, filia w Żninie 88-400 Żnin ul. Sienkiewicza 4
99 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy, filia w Nakle nad Notecią 89-100 Nakło nad Notecią Długa 35
100 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, filia w Szubinie 89-200 Szubin Kcyńska 1
101 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy, filia w Sępólnie Krajeńskim 89-400 Sępólno Krajeńskie Wojska Polskiego 20
102 Biblioteka Pedagogiczna 89-500 Tuchola pl. Zamkowy 1
103 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku, filia w Chojnicach 89-600 Chojnice Ul Wysoka 3
104 Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 90-237 Łódź ul. Matejki 32/38
105 Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach, filia w Brzezinach 95-060 Brzeziny Konstytucji 3-go Maja 5
106 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi, filia w Zgierzu 95-100 Zgierz 3 Maja 46
107 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, filia w Pabianicach 95-200 Pabianice Kilińskiego 37
108 Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach 96-100 Skierniewice ul. Batorego 64 D
109 Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach, filia w Rawie Mazowieckiej 96-200 Rawa Mazowiecka Zwolińskiego 8d
110 Biblioteka Pedagogiczna w Bełchatowie 97-400 Bełchatów Czapliniecka 96
111 Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim, filia w Radomsku 97-500 Radomsko 11 Listopada 2
112 Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu, filia w Łasku 98-100 Łask ul. 9 Maja 6
113 Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu, filia w Zduńskiej Woli 98-220 Zduńska Wola Żeromskiego 10a
114 Biblioteka Pedagogiczna w Wieluniu 98-300 Wieluń Piłsudskiego 6
115 Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu, filia w Pajęcznie 98-330 Pajęczno u. Wiśniowa 5
116 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi, filia w Łęczycy 99-100 Łęczyca ul. Kaliska 13
117 Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu, filia w Poddębicach 99-200 Poddębice ul. Narutowicza 13
118 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi, filia w Kutnie 99-300 Kutno Jagiełły 6